ព័ត៌មាន

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Alkyl Polyglucosides

ស្រដៀងទៅនឹង polyoxyethylene alkyl ethers,អាល់គីល polyglycosidesជាធម្មតាគឺជា surfactants បច្ចេកទេស។ពួកវាត្រូវបានផលិតតាមវិធីផ្សេងគ្នានៃការសំយោគ Fischer និងមានការបែងចែកប្រភេទសត្វដែលមានកម្រិត glycosidation ខុសៗគ្នាដែលបង្ហាញដោយតម្លៃមធ្យម n ។នេះត្រូវបានកំណត់ថាជាសមាមាត្រនៃបរិមាណគ្លុយកូសសរុបទៅនឹងបរិមាណម៉ូលេគុលនៃជាតិអាល់កុលដែលមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុង alkyl polyglucoside ដោយគិតគូរពីទម្ងន់ម៉ូលេគុលជាមធ្យមនៅពេលដែលការលាយជាតិអាល់កុលមានជាតិខ្លាញ់ត្រូវបានប្រើប្រាស់។ដូចដែលបានបញ្ជាក់រួចមកហើយ ភាគច្រើននៃសារធាតុ alkyl polyglucosides ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះកម្មវិធីមាន តម្លៃមធ្យម 1.1-1.7 ។ដូច្នេះហើយ ពួកវាមានផ្ទុកសារធាតុ alkyl monoglucosides និង alkyl diglucosides ជាសមាសធាតុចម្បង ក៏ដូចជាបរិមាណតិចតួចនៃ alkyl triglucosides, alkyl tetraglucosides ជាដើម រហូតដល់ alkyl octaglucosides ក្រៅពី oligomers បរិមាណតិចតួច (ជាធម្មតា 1-2%) នៃជាតិអាល់កុលដែលមានជាតិខ្លាញ់។ ការសំយោគប៉ូលីគ្លុយកូស និងអំបិលដែលភាគច្រើនដោយសារកាតាលីក (1.5-2.5%) តែងតែមានវត្តមាន។តួលេខត្រូវបានគណនាទាក់ទងនឹងរូបធាតុសកម្ម។ខណៈពេលដែល polyoxyethylene alkyl ethers ឬ ethoxylates ផ្សេងទៀតជាច្រើនអាចត្រូវបានកំណត់ដោយមិនច្បាស់លាស់ដោយការចែកចាយនៃទម្ងន់ម៉ូលេគុល ការពិពណ៌នាស្រដៀងគ្នាគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ alkyl polyglucosides ទេព្រោះ isomerism ផ្សេងគ្នាបណ្តាលឱ្យមានជួរផលិតផលស្មុគស្មាញច្រើន។ភាពខុសគ្នានៃថ្នាក់ surfactant ទាំងពីរនេះបណ្តាលឱ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងគ្នាដែលកើតចេញពីអន្តរកម្មដ៏រឹងមាំនៃក្រុមក្បាលជាមួយនឹងទឹក និងមួយផ្នែកជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។

ក្រុម ethoxylate នៃ polyoxyethylene alkyl ether ធ្វើអន្តរកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងទឹក បង្កើតជាចំណងអ៊ីដ្រូសែនរវាងអេទីឡែនអុកស៊ីហ្សែន និងម៉ូលេគុលទឹក ហេតុដូច្នេះហើយបានបង្កើតឡើងនូវសែលជាតិទឹក micellar ដែលរចនាសម្ព័ន្ធនៃទឹកធំជាង (កម្រិតទាបនៃ entropy និង enthalpy) ជាងនៅក្នុងទឹកច្រើន។រចនាសម្ព័ន្ធជាតិទឹកមានថាមពលខ្លាំង។ជាធម្មតារវាងម៉ូលេគុលទឹកពីរទៅបីត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុម EO នីមួយៗ។

ដោយពិចារណាលើក្រុម glucosyl headgroup ជាមួយនឹងមុខងារ OH បីសម្រាប់ monoglucoside ឬ 7 សម្រាប់ diglucoside អាកប្បកិរិយារបស់ alkyl glucoside ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងពី polyoxyethylene alkyl ethers ។ក្រៅពីអន្តរកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងទឹក វាក៏មានកម្លាំងរវាងក្រុម surfactant នៅក្នុង micelles ក៏ដូចជានៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងទៀត។ខណៈពេលដែលសារធាតុ polyoxyethylene alkyl ethers ដែលអាចប្រៀបធៀបបានតែមួយគឺជាវត្ថុរាវ ឬវត្ថុធាតុរលាយទាប សារធាតុ alkyl polyglucosides គឺជាសារធាតុរលាយខ្ពស់ជាងដោយសារតែការភ្ជាប់អ៊ីដ្រូសែនអន្តរម៉ូលេគុលរវាងក្រុម glucosyl ដែលនៅជិតខាង។ពួកវាបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រីស្តាល់រាវ thermotropic ដាច់ដោយឡែក ដូចដែលនឹងត្រូវបានពិភាក្សាខាងក្រោម។ចំណងអ៊ីដ្រូសែនអន្តរម៉ូលេគុលរវាងក្រុមក្បាលក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពរលាយទាបក្នុងទឹកផងដែរ។

ចំពោះគ្លុយកូសខ្លួនវា អន្តរកម្មនៃក្រុម glucosyl ជាមួយម៉ូលេគុលទឹកជុំវិញគឺដោយសារតែការភ្ជាប់អ៊ីដ្រូសែនយ៉ាងទូលំទូលាយ។ចំពោះគ្លុយកូស កំហាប់នៃម៉ូលេគុលទឹកដែលបានរៀបចំ tetrahedrally គឺខ្ពស់ជាងនៅក្នុងទឹកតែមួយ។ដូច្នេះ ជាតិគ្លុយកូស និងប្រហែលជាអាល់គីលគ្លុយកូសផងដែរ អាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា "អ្នកបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ" ដែលជាអាកប្បកិរិយាមានគុណភាពស្រដៀងទៅនឹង ethoxylates ។

នៅក្នុងការប្រៀបធៀបទៅនឹងឥរិយាបទរបស់ ethoxylate micelle ថេរ dielectric interfacial ដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនៃ alkyl glucoside គឺខ្ពស់ជាង និងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទឹកជាង ethoxylate ។ដូច្នេះ តំបន់ជុំវិញក្រុមនៅ micelle alkyl glucoside គឺមានលក្ខណៈដូចទឹក ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១